تعرفه های خدمات کنسولی ایران در گرجستان

چاپ
rating_star_blank تعرفه های خدمات کنسولی ایران در گرجستانrating_star_blank تعرفه های خدمات کنسولی ایران در گرجستانrating_star_blank تعرفه های خدمات کنسولی ایران در گرجستانrating_star_blank تعرفه های خدمات کنسولی ایران در گرجستانrating_star_blank تعرفه های خدمات کنسولی ایران در گرجستان
 

لیست تعرفه های بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در تفلیس

تعرفه ( یورو)

موضوع

ردیف

12

ترجمه شناسنامه ( صفحه اول) به زبان گرجی

1

22

ترجمه شناسنامه ( کامل ) به زبان گرجی

2

30

ترجمه گذرنامه و گواهینامه جهت اخذ گواهینامه گرجستان

3

15

ترجمه گذرنامه به زبان گرجی

4

15

ترجمه گواهینامه به زبان گرجی

5

15

ترجمه گواهی تحصیلی مدرسه فردوسی ( تک برگ )

6

18

ترجمه گواهی ولادت خارجی ( بعد از تایید وزارت امور خارجه گرجستان )

7

22

صدور گواهی تاهل ( گواهی ازدواج ایرانی )

8

13

صدور گواهی نسبیت جهت فرزندان

9

12

صدور گواهی تجرد

10

100

صدور گذرنامه ( محل اقامت ایران )

11

50

صدور گذرنامه افراد زیر 18 سال ( محل اقامت ایران )

12

18

تغییر محل اقامت در گذرنامه ( از ایران به گرجستان )

13

150

صدور گذرنامه مخدوشه و آبدیده ( محل اقامت ایران )

14

150

صدور گذرنامه مفقوده ( محل اقامت ایران )

15

200

صدور گذرنامه عابرین غیر مجاز ( محل اقامت ایران )

16

18

استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور

17

48

استعلام و درج مهر خروج ویژه مشمولین

18

2

تایید هر قطعه عکس

19

10

الصاق عکس به شناسنامه

20

تعرفه ( یورو)

موضوع

ردیف

20

صدور اولین کارت شناسایی ملی

21

40

صدور المثنی کارت شناسایی ملی

22

18

اخذ آثار انگشتان در نمایندگی

23

54

تراز نامه، اساسنامه، روزنامه رسمی و گواهی ثبت شرکت ( خارجی )

24

18

تصدیق انواع اقرار نامه ( سامانه تاک )

25

12

تصدیق امضاء جهت رضایت خروج همسر و فرزندان و صدور گذرنامه (سامانه تاک )

26

132

تصدیق امضاء وکالتنامه برای فروش اموال غیر منقول (سامانه تاک)

27

26

تصدیق امضاء وکالتنامه برای فروش اموال منقول (سامانه تاک)

28

13

تصدیق امضاء وکالتنامه مستمری، بازنشستگی، امور اداری، بانکی، قضائی (سامانه تاک)

29

12

کپی برابر با اصل

30

توضیحات

* تایید اسناد خارجی بعد از تایید ( لگالیزیشن ) وزارت امور خارجه گرجستان مقدور می باشد.

* هموطنان محترم ایرانی با در دست داشتن گذرنامه می توانند جهت اطلاعات بیشتر روز های دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت 10-13 به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس مراجعه نمایند.

توجه فرمایید که تنها شماره حساب جهت واریز مبالغ فوق شماره حساب ذیل می باشد

شماره حساب بانکی بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس

 

ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს საბანკო ანგარიშის ნომერი

IRANS ISLAMIC REPUBLICS TBILISI EMBASSYS BANK ACCOUNT

TBC BANK : GE98  TB06  2463  4180  2000 01

EURO .........                                                                                                                                                                یورو .......

  

آخرین اخبار و رویدادهای گرجستان را در جورجیا سرویس ببینید

مرکز تخصصی خدمات شرکتی در گرجستان

تلفن مشاوره ایران: 09120056206 

تلفن مشاوره گرجستان : 598852000-995+

 

 

 

 

Tags: